Nadpis akce kliniky

Komplexní vyšetření srdce psů a koček za zvýhodněnou cenu 1500 Kč  

 Nabízený komplex vyšetření zahrnuje klinické vyšetření se zaměřením na kardiovaskulární aparát, rtg vyšetření plic a srdce, ekg a echokardiologické vyšetření ( vyšetření srdce ultrazvukem )
 
  RTG - Základ při kardio vyšetření -ukazuje tvar a velikost srdce, plicní pole, plicní cévy. 

Echokardiografie - rúzné druhy zobrazení 

M mod- měření a výpočty pohyblivosti vnitřních struktur srdce (srdeční stěna, chlopně,  atp. )

Pulzní dopler - měření průtoku krve 
Barevné mapování průtoku krve 
 
 
 
Ukázka možných nálezů při echokardio vyšetření
nedomykavost chlopně, dopler ukazuje turbulenci krve na chlopni
  dilatační kardiomyopatie, snížená schopnost myokardu zajišťovat dostatečný výkon
 
Onemocnění srdce se může projevit akutním život přímo ohrožujícím kolapsem, ale většinou se onemocnění srdce rozvíjí pomalu a nenápadně bez zjevných klinických příznaků. Prvními příznaky srdečního selhání bývají občasný kašel a únava. Notoricky známé závratě a otoky končetin jsou již výrazem pokročilého stupně srdečního selhání. Klinickým projevům srdečního selhání lze buď předejít a nebo je alespoň oddálit včasnou léčbou, která v počátku vůbec není finančně nákladná.
Normální cena vyšetření
Echokardio                1200,-
EKG                           450,-
RTG                           700,-
Klinické vyšetření        240-

Celkem                      2590,-