Prohlídka kliniky

 

     
 čekárna    ordinace
     
 rtg, sono, kardio vyšetřovna    operační sál
   
 laser, zubní ordinace  hospitalizace


  

  Nadpis naše činnost

 

Veterina Brno Komín je pracoviště, kde se snažíme vyřešit zdravotní problémy zvířat komplexně bez nutnosti odesílání na další specializované veterinární kliniky v Brně

 

Vnitřní nemoci,  dermatologie, endokrinologie

Juvenilní celulitida

před léčbou   po léčbě

přístrojové vybavení jako je EKG, diagnostický ultrazvuk s pulzním a barevným dopplerem , přímý ophtalmoskop, vysokofrekvenční rtg, laboratorní přístroje na vyšetření krve moči pomáhají nám udržovat vysoký standart péče o pacienty

  

Kardiologie

Vyšetření RTG, EKG, Echo + dopler ( barevný , pulzní, kontinuální )

 

Spolu se specializovanými kardiologickými pracovišti v Německu, Belgii, Anglii, Francii jsme se podíleli na klinické studii ověřující účinek nových léků používaných ve veterinární kardiologii

Chirurgie

Zákroky jsou prováděny v inhalační anestezii s možností řízené umělé plicní ventilace. 

ortopedie a traumatologie. Veterinární klinika Brno Komín je vybavena monitorem životních funkcí, hamonickým skalpelem, elektrokauterem, chirurgickou vrtačkou s odpovídajícím instrumentáriem, přístroji pro resuscitaci. Po operaci jsou zvířata umístěná do vytápěných boxů.

  Průběh plánované operace - vše za 1 den

  Kompletní vyšetření

 Příprava na operaci  Těsně před operací
 Propuštění domů
 Zákrok  Intenzivní péče   

Daší hospitalizace s intenzivní péčí nevyváží psychickou zátěž pro zvíře a přistupujeme k ní pouze u velmi vážných zdravotních stavů zvířete.

Oftalmologie

vyšetření očního pozadí, měření nitroočního tlaku, chirurgie víček a rohovky

Chirurgie nádoru víčka - plastika

před operací po opeaci po 2 měsících

 

  Rehabilitace a fyzioterapie - LASER

 

 Laseroterapie, zvyšuje hybnost kloubů, pomáhá při svalových kontrakturách, snižuje bolestivost, snižuje otoky, stimulace buněčného metabolismu - mnohonásobně zrychluje hojení

Balanční cvičení, strečing a masáže. Urychlují rekonvalescenci a návrat do nornálního způsobu života po operacích a úrazech. Jsou součástí terapie neurologických pacientů. Cvičení většinu psů baví.

Stomatologie

Zubní kámen neprovádíme v narkóze, ale pouze zklidněním diazepamem. Vhodné i pro staré psy včetně kardiaků.

 
Zubní kámen Odstranění ultrazvukem  Leštění zubů

 Zobrazovací metody

 
 Ultrazvuk  RTG  Endoskop


 Gynekologie

Pomocí cytologického vyšetření, případně pomocí hladiny progesteronu jsme schopni přesně určit termín krytí. Diagnostiku březosti provádíme od 25. dne po nakrytí ultrazvukem. Tam,  kde není možné normální krytí, nabízíme inseminaci. Při inseminaci zároveň vyšetřujeme mikroskopicky sperma. Gynekologická chirurgie zahrnuje nejen císařské řezy, ale i ostatní operace na reprodukčních orgánech samic.

Kyslíková terapie

kyslíkový generátor nám umožňuje dlouhodobou kyslíkovou terapii při urgentních stavech ( úrazy, šok, oběhové selhání, pooperační péče )

Vakcinace

Čipování

Pověřené pracoviště pro vydávání pasů

Přístrojové vybavení kliniky


Diagnostický ultrazvuk,  s barevným Doplerem. Vysoký stupeň rozlišení umožňuje precizní diagnostiku měkkých tkání včetně specializovaných kardiologických vyšetření

 

 

Inhalační monitorovaná anestezie,   řízená plicní ventilace.

 

 

 

 Flexibilní a rigidní  endoskopy

 .

  Digitální zpracování rtg snímků
   HARMONICKÝ SKALPEL přesná šetrná chirurgie

Hematologický a biochemický analyzátor. Vyšetření krve možno udělat kdykoli bez závislosti na provozních dobách externích laboratoří
EKG propojitelné s počítačem umožňuje i dlouhodobé monitorování při a po operacích.

Elektrokauter ( elektrický nůž ) řeže a zároveň zastavuje krvácení. Řada chirurgických zákroků ( například v dutině ústní ) bez elektrokauteru je téměř neproveditelná

Terapeutický laser-pro fyzioterapii, podpora hojení ran, dermatologické indikace

 

 

Mikromotor s nástavcem pro lestění zubů. Leštění výřazně zpomaluje ukládání zubního kamene a tím se prodlužuje interval pro odstraňování zubního kamene

 

Woodova lampa se používá v dermatologii,  ultrafialové světlo svítí  při vlnové délce přibližně 365 nm. V tomto světle některé plísně světélkují

Štěrbinová lampa, pro detailní vyšetření oka

Tonometr zařízení pro měření nitroočního tlaku. Měření je prováděno jemně bez nutnosti znecitlivění oka. Měření nitročního tlaku je nezbytné pro diagnostiku a léčbu ophtalmologického pacienta

Operační lupové brýle

Laboratoř. Umožńuje mikroskopická vyšetření kožních stěrů a seškrabů. Cytologické vyšetření. Centrifuga pomáhá  ve zpracování vzorků

 

 

Horkovzdušný sterilizátor